Tudományos tevékenység

 

A Sántha Kálmán Szakkollégium nagy hangsúlyt fektet tagjai tudományos ismereteinek bővítésére. Tesszük ezt úgy, hogy mind a graduális képzésben szereplő tárgyak elsajátítását, mind az azon kívül eső témák elérhetőségét igyekszünk biztosítani kurzusok, előadások, konzultációk, gyakorlatok formájában, és próbáljuk évről évre bővíteni a palettát, hogy egyre több szakkollégista igényét tudjuk kielégíteni.

A 2010/2011-es tanévben két kreditkurzus indult, az „Az orvos polgárjogi felelőssége”, valamint „Gyógynövény-és drogismeret” címmel. Ezentúl a hallgatók a további tudományos munkájuk számára fontos információk birtokába juthattak a „Bevezetés a TDK munkába” nevű előadássorozaton való részvétellel. Az év folyamán bármikor használhatták a Szakkollégium Mikroszkóptermét, ahol 14 mikroszkóp segítette a szövettan és kórszövettan demonstrációk és vizsgák sikerességét. Az első-és másodéves hallgatók számára különösen hasznosnak bizonyult továbbá a felsőbbéves hallgatók által tartott Biofizika, Sejtbiológia, illetve Élettan témájú konzultációk látogatása is.

 A 2011/2012-es tanévben igyekeztünk az előző évben keresett és népszerű kurzusainkat ismét megszervezni(„Bevezetés a TDK munkába”, „Az orvos polgárjogi felelőssége”, „Gyógynövény-és drogismeret”), továbbá elindítottuk a „Neurológia plusz”, az „Antropológia plusz” kurzusainkat, valamint a „Hallgatózás a szív felett” című elméleti és gyakorlati képzésünket is, amely kivételesen nem Debrecenben, hanem Kalocsán, a Szent Kereszt Kórházban került megrendezésre. Az idei évben a fentieken túl a „Hagyományos kínai orvoslás”-ról hallhatnak majd bővebben élménybeszámolót szakkollégistáink.

Természetesen a hallgatók a tavalyi év során is használhatták a Szakkollégium Mikroszkóptermét. A Biofizika, Sejtbiológia, illetve Élettan témájú konzultációk nagy sikerére való tekintettel tavaly tovább folytattuk a hagyományt, sőt Biostatisztika tárggyal bővítjük a skálát az idei félévben.

A tavalyi tanév során a Tudományos Diáktanács, a DEOEC Hallgatói Önkormányzata, a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete, a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete, valamint a Sántha Kálmán Szakkollégium együttműködése és közös elképzelése révén megszervezésre került egy nemzetközi tudományos konferencia, az EMESCO (European Medical Students' Conference), amely a 2012/2013-as tanév októberében került megrendezésre Debrecenben, több mint 100 fős részvétellel, amelynek fele külföldi hallgató volt.

A fentieken túl a Szakkollégium fontos feladatának tartja a tehetséggondozást. 2009 óta évente Nyári Tudományos Tábor kerül megrendezésre, amelynek során nyolc különböző gimnázium gimnazistái kapnak évről évre lehetőséget arra, hogy megismerkedhessenek a kutatómunka alapjaival. A két hétig tartó nyári tábor első hetében központi programban vesznek részt a diákok, míg a második héten tíz különböző intézetben kapcsolódhatnak be a kutatómunkában a résztvevők. A tábor végén a diákok saját munkájuk bemutatásával a későbbi tudományos diákköri előadásaikhoz szereznek kiváló alapot és tapasztalatot.